ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน ณ บ้านไผ่หมู่ 6

05 พ.ค. 65

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน ตามคำร้องของนางสาววิภาวัลย์ กิจครบุรี และนางรำพึง โสปกระโทก ชาวบ้านไผ่หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา