ลงพื้นที่สำรวจปรับและซ่อมแซมทางถนนที่ชำรุด

28 เม.ย. 65
 วันที่ 28 เมษายน 2565 🚜
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาฯและหน่วยงานกรมชลประทาน
ได้ลงพื้นที่สำรวจปรับและซ่อมแซมทางถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่สะดวกในการสัญจรเพื่อจะได้สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
ณ พื้นที่ในเขตเทศบาล