“สงกรานต์ ประจำปี 2565″ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

13 เม.ย. 65

สงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ วัดจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชส