เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12 พ.ค. 65

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน และปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2