โครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ปีงบประมาณ 2565

05 มี.ค. 65
วันที่ 5 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ โรงเรียนบ้านไผ่ ได้เข้าร่วม “โครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันและสุขภาพตำบลจระเข้หิน ณ โรงเรียนบ้านไผ่