“โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เข้มแข็งสู่การปรับตัว “

30 มี.ค. 65

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะทำงานได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินแนวทาง “โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เข้มแข็งสู่การปรับตัว “ ร่วมกับเครือข่ายหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ สถานที่ในร่ม