“โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมารดาทารกด้วยมหัศจรรย์ 1000 วัน”

22 มิ.ย. 65
22 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน อสม. และคณะกรรมการกองทุนฯ ได้เข้าร่วมเปิด
“โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมารดาทารกด้วยมหัศจรรย์ 1000 วัน” และร่วมกิจกรรมสาธิตการผลิต “นวัตกรรมสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง”ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์และลดการใช้สารเคมี
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจระเข้หิน