ในวันที่ 11 เมษายน 2563 นำโดยนายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน กำนัน และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่บริเวณคลองจระเข้หิน เพื่อกำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนเรือกำจัดวัชพืชจาก บริษัทเยเนรัล สตาร์ท จำกัด ณ คลองจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

16 เม.ย. 63