ลงพื้นที่พัฒนาหนองศรีสุก(หนองพิสุก) และปรับภูมิทัศน์ถนนสาธารณประโยชน์บริเวณหนองศรีสุก(หนองพิสุก) เ

15 ธ.ค. 64
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล ได้ลงพื้นที่พัฒนาหนองศรีสุก(หนองพิสุก) และปรับภูมิทัศน์ถนนสาธารณประโยชน์บริเวณหนองศรีสุก(หนองพิสุก) เพื่อประโยชน์ของชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน และทำให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา เดินทางสะดวกยิ่งขึ้น