24 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินลงพื้นที่ปรับแต่งภูมิทัศน์ตามเส้นถนนหลักและทางเข้า-ออกหมู่บ้านเพื่อความสะดวกปลอดภัยสะอาดและสวยงามของผู้สัญจรไป-มา

24 ส.ค. 64

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับแต่งภูมิทัศน์ตามเส้นถนนหลักและทางเข้า-ออกหมู่บ้านเพื่อความสะดวกปลอดภัยสะอาดและสวยงามของผู้สัญจรไป-มา ณ ถนนทางเข้าเทศบาลตำบลจระเข้หิน