25 สิงหาคม 2564 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด กองการศึกษา ได้ทำความสะอาดในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (SQ)

25 ส.ค. 64

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด กองการศึกษา ได้ทำความสะอาดในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (SQ) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ จุด โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา