29 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินที่เดือดร้อน

29 ส.ค. 64

ในช่วงนี้มีฝนตก ก็จะทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นผิวถนนทำให้ ถนนเละ เป็นโคลนลื่น ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ทางเทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเทศบาลฯ ที่เดือดร้อน และขอให้ประชาชนระวังอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตก ถนนลื่น และมีน้ำท่วมขัง ด้วยความปรารถนาดี จากนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน