9 สิงหาคม 2564 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน

09 ส.ค. 64
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,นายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัด ทต.จระเข้หิน,หัวหน้าส่วนราชการ-พนักงาน และ นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผอ.รพสต.จระเข้หินได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน