คณะผู้บริหาร

นายภัทร ระวังครบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
เบอร์โทรติดต่อ. 093-5478181

นางสุภาคูณ ระวังครบุรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
เบอร์โทรติดต่อ. 089-8457933

- ว่าง -

รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

เบอร์โทรติดต่อ.

นางปิยฉัตร ขวัญยืน
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เบอร์โทรติดต่อ. 098-1028191
นายประสงค์ เสริฐกระโทก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เบอร์โทรติดต่อ. 089-2815448
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ