ตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมเสาไฟฟ้าและสายไฟ ถนนทางไปฌาปนกิจสถานบ้านจระเข้หิน (เนื่องจากกิ่งไม้ ใบไม้ ปกคลุมจ านวนมาก เกรงเกิดอันตราย)

29 พ.ย. 61