ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเทศบาล ณ บริเวณทางแยก ทางโค้ง ตลาด

29 พ.ย. 61