งานกู้ชีพเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้าชุดปฎิบัติงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง
ปฎิบัติงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายทรงเกียรติ เอิ่บกิ่ง
พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ
นายกฤษณะ ดวงเงิน
พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ
นายณัฐวุฒิ หอมกระโทก
พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายจุมพล ประชิดครบุรี
พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายวีระศักดิ์ ฮูกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานกู้ชีพ
นายปรัชญา หมั่นกระโทก
อาสากู้ชีพ

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ