ต้อนรับนายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ต้อนรับนายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ต้อนรับนายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ต้อนรับนายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ต้อนรับนายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ต้อนรับนายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ต้อนรับนายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ต้อนรับนายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

...

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 11.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน ได้เข้าร่วมต้อนรับนายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร คนใหม่ของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน