ประชุมการอนุมัติแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลจระเข้หิน ( ครั้งที่ 1/2567 )

ประชุมการอนุมัติแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลจระเข้หิน ( ครั้งที่ 1/2567 )

...

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน เข้าร่วมประชุมการอนุมัติแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลจระเข้หิน (ครั้งที่ 1/2567) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาหาร 2 ชั้น 2