ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

...

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ อปพร. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน