งานกู้ชีพเทศบาลตำบลจระเข้หิน

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้าชุดปฎิบัติงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นางสาวสำเนียง ยศกระโทก

พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้าชุดปฎิบัติงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง
ปฎิบัติงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายอุดมศักดิ์ หล่วงกระโทก

พนักงานดับเพลิง

ปฎิบัติงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายทรงเกียรติ เอิ่บกิ่ง
พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายทรงเกียรติ เอิ่บกิ่ง

พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายกฤษณะ ดวงเงิน
พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายกฤษณะ ดวงเงิน

พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายณัฐวุฒิ หอมกระโทก
พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายณัฐวุฒิ หอมกระโทก

พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายจุมพล ประชิดครบุรี
พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายจุมพล ประชิดครบุรี

พนักงานกู้ชีพเทศบาลฯ

นายวีระศักดิ์ ฮูกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานกู้ชีพ

นายวีระศักดิ์ ฮูกระโทก

จ้างเหมาบุคคล

พนักงานปฎิบัติงานกู้ชีพ

นายปรัชญา หมั่นกระโทก
อาสากู้ชีพ

นายปรัชญา หมั่นกระโทก

อาสากู้ชีพ