กองช่าง

นายพิเนตร โคติเวทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิเนตร โคติเวทย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภักดิกุล คุรุกิจกำจร
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายภักดิกุล คุรุกิจกำจร

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นางวราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางวราภรณ์ วงศ์ไตรรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอรุณ บัวตะคุ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางอรุณ บัวตะคุ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายณัฐพล สุภัครัตนากร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณัฐพล สุภัครัตนากร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสิงหา แหยมกระโทก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสิงหา แหยมกระโทก

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายภูวเนศวร์ สุดใจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายภูวเนศวร์ สุดใจ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา