ลงพื้นที่ตรวจสภาพ และดูแลการติดตั้งถังดับเพลิง พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน ภายในบริเวณบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6

ลงพื้นที่ตรวจสภาพ และดูแลการติดตั้งถังดับเพลิง พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน ภายในบริเวณบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6

...

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน ลงพื้นที่ตรวจสภาพ และดูแลการติดตั้งถังดับเพลิง พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน ภายในบริเวณบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน
#ทุกข์ของท่านคือ ❤️ หัวใจของเรา