ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสาธารณะหมู่ที่ 8

ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสาธารณะหมู่ที่ 8
ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสาธารณะหมู่ที่ 8
ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสาธารณะหมู่ที่ 8
ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสาธารณะหมู่ที่ 8
ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสาธารณะหมู่ที่ 8

...

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณถนนสาธารณะหมู่ที่ 8 ตามที่พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลฯ เขียนคำร้องมายังเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสลม ทุกข์ของท่าน คือ หัวใจของเรา