ลงพื้นที่ลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังและมีกลิ่นเหม็น ณ บ้านจระเข้หินหมู่8

ลงพื้นที่ลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังและมีกลิ่นเหม็น ณ บ้านจระเข้หินหมู่8
ลงพื้นที่ลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังและมีกลิ่นเหม็น ณ บ้านจระเข้หินหมู่8
ลงพื้นที่ลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังและมีกลิ่นเหม็น ณ บ้านจระเข้หินหมู่8
ลงพื้นที่ลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังและมีกลิ่นเหม็น ณ บ้านจระเข้หินหมู่8
ลงพื้นที่ลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังและมีกลิ่นเหม็น ณ บ้านจระเข้หินหมู่8
ลงพื้นที่ลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังและมีกลิ่นเหม็น ณ บ้านจระเข้หินหมู่8

...

วันพฤหัสบดีที่ 7ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นาย ภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่ลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังและมีกลิ่นเหม็นณ บ้านจระเข้หินหมู่8