ลำมูลบนเกมส์ประจำปี2566

ลำมูลบนเกมส์ประจำปี2566
ลำมูลบนเกมส์ประจำปี2566
ลำมูลบนเกมส์ประจำปี2566
ลำมูลบนเกมส์ประจำปี2566
ลำมูลบนเกมส์ประจำปี2566
ลำมูลบนเกมส์ประจำปี2566
ลำมูลบนเกมส์ประจำปี2566
ลำมูลบนเกมส์ประจำปี2566

...

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มลำมูลบน ลำมูลบนเกมส์66 ระหว่างวันที่ 2729 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน สังฆ์คุรุประชาฯ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา