สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม (สขร1.)

03 ส.ค. 64