ด้านการแพทย์ไทย

15 ก.ค. 63

การนวดแผนไทย

 

 

การนวดไทย (นวดจับเส้นแก้อาการ)

นายเกรียงศักดิ์ หล่วงกระโทก บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ตำบลจระเจ้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 เบอร์โทรติดต่อ 086-9876425