ด้านอุตสาหกรรม

15 ก.ค. 63

อุตสาหกรรมแปรรูปจากไม้ อาทิเช่น โต๊ะ ชิงช้า เก้าอี้ ชุดรับแขก และอื่นๆ

นายสมพร  ตรีราษ ที่อยู่ 353 หมู่ 1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา