ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล : ปลาส้ม

18 ธ.ค. 61

ปลาส้ม


การทำปลาส้มจากปลาตะเพียรซึ่งเป็นปลาน้ำจืดจากเขื่อนมูลบน กลุ่มสตรีอาชีพบ้านมูลบน

สถานที่จัดจำหน่าย
กลุ่มสตรีบ้านมูลบน ต.จระเข้หิน
เลขที่ 107 หมู่ที่ 7 บ้านมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ติดต่อ : นางบุญเรือน คงนวม
โทร : 01-9776125