แหล่งท่องเที่ยว : เขาจอมทอง

18 ธ.ค. 61

เขาจอมทอง

เขาจอมทองตั้งอยู่ติดริมน้ำเหนือเขื่อนลำมูลบน มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก โดยเฉพาะในยามเย็น จัดเป็นยอดเขาที่มีความสูงและลาดชัน
ค่อนข้างมาก จึงสามารถแลเห็นได้แม้จะอยู่ในส่วนใดของอำเภอครบุรีก็ตาม นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้น-ลงยอดเขาได้อย่างสะดวกสบายมาก
เนื่องจากว่าได้มีการสร้างบันไดคอนกรีตอย่างดีบนยอดเขา มีพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้ และสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ
โดยเฉพาะสันเขื่อนลำมูลบนหรือแนวเขาสลับซับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานการเดินทางให้ไปตามเส้นทางเขื่อนลำมูลบน ก่อนถึง
สันเขื่อนเล็กน้อย ให้เลี้ยวขวาไปเส้นทางหาดจอมทองซึ่งเป็นถนนคอนกรีตอย่างดี เมื่อถึงทางแยกไปหาดจอมทอง ให้ตรงไปตามเส้นทาง
วัดเขาจอมทองซึ่งเป็นถนนลูกรังอีกประมาณ 3 กิโลเมตร