แหล่งท่องเที่ยว : เขื่อนมูลบน

18 ธ.ค. 61

เขื่อนมูลบน

เขื่อนลำมูลบนเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่กั้นลำน้ำมูลตอนบนตั้งอยู่ในเขตตำบลจระเข้หินห่างจากตัวอำเภอครบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร
สร้างเพื่อการชลประทานในเขตพื้นที่อำเภอครบุรีปักธงชัยและโชคชัยบริเวณทะเลสาบเหนือเขื่อนมีความสวยงามมากสามารถมองเห็น
แนวเทือกเขาที่อยู่ไกลสุดตาและเขาจอมทองที่ตั้งเด่นเป็นสง่าติดริมน้ำที่ริมเขื่อนมีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยและมีการ
จัดบริการล่องเรือนำเที่ยวในราคาที่เป็นกันเองเพื่อชมทัศนียภาพบริเวณรอบเขื่อนและเลยไปยังวังมะนาวเป็นแหล่งท่องแบบอ๊อฟโรด
ในระดับ 5ดาวที่มีความงดงามอีกแห่งหนึ่ง